Home
Insuran   
   

Dalam tahun 2005, Mayban Ageas (dahulu dikenali sebagai Mayban Fortis), sektor insurans dan takaful Maybank yang merangkumi Mayban General Assurance, Mayban Life Assurance dan Mayban Takaful bergabung dengan Malaysia National Insurance Berhad, syarikat insurans kebangsaan terbesar dan subsidiarinya, Takaful Nasional Sdn Bhd, operator Takaful terunggul di Malaysia. Penggabungan ini melonjak kedudukan Mayban Ageas sebagai syarikat insurans kedua terbesar di Malaysia.

Pada akhir tahun 2007, usaha penggabungan dengan Malaysia National Insurance dan Takaful Nasional telah membawa kepada perubahan jenama untuk keseluruhan kumpulan insurans dan takaful ini kepada jenama - Etiqa. Etiqa manjadi jenama utama untuk semua perniagaan insurans dan takaful di bawah Mayban Ageas. Kelima-lima entiti perniagaan kini dikumpulkan di bawah 2 subsidiari utama, masing-masing untuk insurans dan takaful - Malaysia National Insurance Berhad kini dikenali sebagai Etiqa Insurance Berhad dan Takaful Nasional Sdn Bhd kini dikenali sebagai Etiqa Takaful Berhad.Perlindungan Kematian

Manfaat kematian akan dijelaskan apabila Peserta meninggal dunia disebabkan penyakit atau kemalangan kecuali HIV/AIDS atau penyakit yang berkaitan dengan AIDS.

Khairat Kematian

Beban Peserta dan keluarga diringankan melalui pembayaran Khairat / Ehsan Kematian.

Keilatan Kekal (Hilang Upaya)

Keilatan kekal atau hilang upaya disebabkan kecederaan atau penyakit.

 

Kos Perubatan – Keilatan Kekal

Bagi meringankan beban Peserta yang mengalami Keilatan Kekal, bayaran kos perubatan sebanyak RM 1,000.00

Mudharabah

Sumbangan takaful akan dilaburkan dan keuntungan jika ada akan diagihkan mengikut prinsip Al Mudharabah
Manfaat / Perlindungan bagi mendapatkan gantirugi atas kerugian atau kerosakan kepada bangunan rumah kediaman.


Pengiraan

Pengiraan untuk pinjaman pertama
Pengiraan untuk pinjaman Kedua

Muat Turun Borang

Borang permohonan pinjaman

Lain-Lain

Syarat – syarat pinjaman
Jadual kelayakan
Dokumen yang diperlukan
Produk E-MotorTakaful
 Dapatkan Perlindungan Kenderaan Takaful anda secara atas talian. Anda seterusnya layak untuk mendapat rebate sebanyak 10% disamping kelayakkan diskaun tanpa tuntutan anda (sekiranya ada).
eMotorTakaful