Home
Takaful   
   

Dalam tahun 2005, Mayban Ageas (dahulu dikenali sebagai Mayban Fortis), sektor insurans dan takaful Maybank yang merangkumi Mayban General Assurance, Mayban Life Assurance dan Mayban Takaful bergabung dengan Malaysia National Insurance Berhad, syarikat insurans kebangsaan terbesar dan subsidiarinya, Takaful Nasional Sdn Bhd, operator Takaful terunggul di Malaysia. Penggabungan ini melonjak kedudukan Mayban Ageas sebagai syarikat insurans kedua terbesar di Malaysia.

Pada akhir tahun 2007, usaha penggabungan dengan Malaysia National Insurance dan Takaful Nasional telah membawa kepada perubahan jenama untuk keseluruhan kumpulan insurans dan takaful ini kepada jenama - Etiqa. Etiqa manjadi jenama utama untuk semua perniagaan insurans dan takaful di bawah Mayban Ageas. Kelima-lima entiti perniagaan kini dikumpulkan di bawah 2 subsidiari utama, masing-masing untuk insurans dan takaful - Malaysia National Insurance Berhad kini dikenali sebagai Etiqa Insurance Berhad dan Takaful Nasional Sdn Bhd kini dikenali sebagai Etiqa Takaful Berhad.Perlindungan Kematian

Manfaat kematian akan dijelaskan apabila Peserta meninggal dunia disebabkan penyakit atau kemalangan kecuali HIV/AIDS atau penyakit yang berkaitan dengan AIDS.

Keilatan Kekal (Hilang Upaya)

Keilatan kekal atau hilang upaya disebabkan kecederaan atau penyakit.

 

Manfaat / Perlindungan bagi mendapatkan gantirugi atas kerugian atau kerosakan kepada bangunan rumah kediaman.


Pengiraan

Pengiraan untuk pinjaman pertama
Pengiraan untuk pinjaman Kedua

Muat Turun Borang

Borang permohonan pinjaman

Lain-Lain

Syarat syarat pinjaman
Jadual kelayakan
Dokumen yang diperlukan

Pengiraan

Pengiraan untuk pinjaman pertama
Pengiraan untuk pinjaman Kedua

Muat Turun Borang

Borang permohonan pinjaman

Lain-Lain

Syarat syarat pinjaman
Jadual kelayakan
Dokumen yang diperlukan