Home
Insuran   
Gadaijanji Kos Perubatan - Keilatan Kekal
 

Kos Perubatan - Kelilatan Kekal

RM1,000.00

Bagi meringankan beban Peserta yang mengalami Keilatan Kekal, bayaran kos perubatan sebanyak RM 1,000.00 akan dibayar kepada Peserta yang telah disahkan mengalaminya. Pembayaran akan dibuat serentak dengan pembayaran pampasan Keilatan Kekal dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di dalam manfaat tersebut. Walaubagaimanapun, manfaat ini hanya ditawarkan kepada peserta yang menyertai Skim ini pada dan selepas 2hb Januari 2004.