Home
Insuran   
Gadaijanji Mudharabah
 

Mudharabah

Al-Mudaharabah (Perkongsian Untung)

Mulai 1hb Oktober 2006, sumbangan takaful akan dilaburkan dan keuntungan jika ada akan diagihkan mengikut prinsip Al Mudharabah berdasarkan kepada nisbah berikut :-

1. 50% Dikreditkan kepada Akaun Khas Peserta.
2. 50% Dikreditkan kepada Syarikat.

Peserta hanya layak menerima pengagihan ini apabila penyertaan matang dengan syarat tiada tuntutan dilakukan sepanjang penyertaan tersebut.