Home
Insuran   
Gadaijanji Perlindungan Kematian
 

Perlindungan Kematian

Manfaat kematian akan dijelaskan apabila Peserta meninggal dunia disebabkan penyakit atau kemalangan kecuali HIV/AIDS atau penyakit yang berkaitan dengan AIDS.

PENGECUALIAN KE ATAS TUNTUTAN KEMATIAN

Perlindungan Takaful Gadaijanji tidak akan melindungi sebarang tunggakan di dalam baki pinjaman/pembiayaan perumahan dan kematian disebabkan oleh AIDS atau penyakit yang berkaitan dengannya.